Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Axel Dalberg Poulsen
    Foto: Axel Dalberg Poulsen
  • Fotograf: Axel Dalberg Poulsen
    Foto: Axel Dalberg Poulsen

Atlas

: Stilk-Månerude overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Stilk-Månerude
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Axel Dalberg Poulsen

Udbredelse

: er sjælden og kendes nu kun fra den nordlige del af Læsø og fra Saltbæk Vig i Nordvestsjælland. Den er tidligere fundet over 35 steder, hyppigst i Nordsjælland og på Lolland-Falster.
Stilk-Månerude - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Stilk-Månerude baseret på Naturbasens observationer:
Stilk-Månerude - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stilk-Månerude - månedlig fordeling

Levested

: især på tidvis fugtig sandbund i lavninger på strandoverdrev.

Trusler

: Ændret landbrugsdrift. Opdyrkning, tilgroning, tilplantning, indsamling.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

Miljøstyrelsen (Artsleksikon)

De senest indberettede arter i Naturbasen: