Allium cepa var. cepa

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Allium cepa var. cepa overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: