Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Rød-Gran overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et indtil 50 meter højt skovtræ med smal, tilspidset krone og brun bark.

Årsskuddene er glatte eller med ret få hår og orangebrune.

Nålene er sammentrykte fra siden og ensfarvet grønne-mørkegrønne.

Koglerne er indtil 20 cm. lange og cylinderformede med ret but tilspidsning.

Rød-Gran
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Granslægten Picea har spise nåle på en udragende brun stilk og bladfod og ser sammentrykte fra siden.

Ædelgran Abies har kortstilkede nåle, der er indbugtede i spidsen, og med grøn bladfod og nåle, der oftest har 2 hvidlige bånd på undersiden.

I Picea-slægten har Sitka-Gran udpræget stikkende nåle, der er fladtrykte fra oven (og ikke sammentrykte fra siden) med grøn overside og hvidgrå underside.

Hvid-Gran har nåle, der er sammentrykte fra siden og er grågrønne. Den har meget mindre kogler end Rød-Gran.

Udbredelse

: Meget almindeligt plantet i skovbrug m.v. i hele landet.
Rød-Gran - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Rød-Gran baseret på Naturbasens observationer:
Rød-Gran - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød-Gran - månedlig fordeling

Biologi

: Et nøgenfrøet, særbo træ. med adskilte han- og hunblomster og vindbestøvning.

Rød-Gran er en meget vigtig mykorrhizapartner, der danner ektomykorrhiza men en lang række svampe blandt fluesvampe, skørhatte, mælkehatte, kantareller o.s.v.

Levested

: Et meget almindeligt anvendt skovtræ i Danmark.

Rød-Gran har hyppigt frøafkom og selvforynger sig effektivt især på lidt fugtig tørvebund.

Ifølge AFD-rapporten har den vokset på Læsø sammen med Skov-Fyr, idet er er fundet pollen i aflejringer på øen og der er også historiske angivelser af gran. Det er dog usikre angivelser, idet man ikke altid har skelnet nøje mellem fyr og gran. Hvis den har vokset på Læsø blev den udryddet, som Skov-Fyr blev det, inden 1700. I aflejringer i moser og søer i Nordsjælland, har man fundet pollen af gran af en hyppighed, som nogle har tolket som lokal tilstedeværelse, andre som fjerntransport fra Sverige.

Enkelte steder, f.eks. i Maglemose i Gribskov, findes bevoksninger med Rød-Gran som dominerende art, der nærmest må betegnes som nåle-naturskov.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal København.ISBN 978-87-02-15299-9 - Om Rød-Gran: værkets bd. 2.side 51-52.

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Atlas Flora Danica, Gyldendal 2015, Per Hartvig et al, ISBN 978-87-02-15299-9

De senest indberettede arter i Naturbasen: