Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Skov-Fyr overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et indtil 40 meter højt (oftest lavere) skovtræ med bred, ret forgrenet krone, hvor den får lov at udvikle det.

Barken er karakteristisk rødbrun på lidt ældre træer.

Årsskuddene er glatte og knopperne spidse og næsten harpiksløse.

Nålene er 6- 7 cm. lange, vredne og blågrønne. og sidder parvis.

Koglerne sidder 1-3 sammen, er ustilkede til kortstilkede og ca. 3-6 cm. lange.

Skov-Fyr
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Kristensen

Forveksling

: Andre 2-nålede Fyr:

Østrigsk Fyr ligner, men har 9-16 cm. lange mørkegrønne nåle uden blåligt skær og tydeligt stilkede kogler. Barken på ældre træer er ikke rødlig, men mørkt gråbrun til sort.

Klit-Fyr og Bjerg-Fyr har mørke til mørkegrønne nåle uden gråligt skær og ældre træer har brunlig til gråligsort bark.

Udbredelse

: I hele landet, men mest på sandet-mager bund.
Skov-Fyr - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Fyr baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Fyr - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Fyr - månedlig fordeling

Biologi

: Skov-Fyr er særbo med adskilte han- og hunblomster på samme plante. Bestøvningen sker med vinden.

Skov-Fyr er en vigtig mykorrhizapartner og danner ektomykorrhiza med en lang række svampe blandt skørhatte, fluesvampe, kantareller, Slimslør o.s.v.

Levested

: Almindeligt plantet skovtræ, især på mere sandet bund. Selvforyngelse med frøplanter er almindelig, især på sandet bund.

Skov-Fyr er uddød oprindeligt hjemmehørende, og har vokset på Læsø, hvor den blev udryddet senest 1700. Den har også vokset på Anholt og formentlig i Nordjylland. Det er usikkert, om der er bevaret efterkommere af den oprindelige bestand (Bangsbofyren m.v.).

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal København.ISBN 978-87-02-15299-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: