Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten Rasmussen
    Foto: Kirsten Rasmussen
  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech

Atlas

: Kæmpegran overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et højt træ med mere eller mindre kegleformet krone, som i Danmark er blevet op til 50 meter, men i Nordamerika har nået i alt fald 70meter.

Årsskuddene er flade, hårede med meget tydelig skilning og nåle i 2 rækker. Nålene er bløde og flade med 2 tydelige hvidgrå striber på undersiden, udrandet i spidsen og op til 5 cm. lange, men af ret forskellige længde.

Barken er glat, brunlig, evt. med et rødligt skær, og rigeligt forsynet med store harpiksblærer, også hos ældre træer.

Knopperne er dækket med harpiks

Koglerne er ret små, 5-12 x 3-4 centimeter og falder fra hinanden ved modenhed.

Kæmpegran
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Forveksling

: Almindelig Ædelgran har også ret flade skud med skilning på oversiden, men har kortere nåle, som ofte er fremadrettede på skuddets overside. Almindelig Ædelsgrans knopper er til forskel fra Kæmpe-Grans ikke harpiksklædte

Nordmannsgran har skud, der ikke er flade, fordi nålene på oversiden er udpræget opad-fremadrettede, og knopper uden harpikslag.

Udbredelse

: Plantet i hele landet.
Kæmpegran - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Kæmpegran baseret på Naturbasens observationer:
Kæmpegran - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kæmpegran - månedlig fordeling

Biologi

: Særbo med særskilte han- og hunblomster på samme plante. Vindbestøvning.

Barkens harpiksblærer er måske en tilpasning til beskyttelse mod musegnav o.l.

Kæmpe-Gran har en meget hurtig og kraftig vækst, ca. 20 pct. mere end Rød-Grans. 45-50 årige træer i Vestskoven har for enkeltes vedkommende allerede nået 40 meter.

Kæmpe-Gran sår sig selv villigt mange steder, og i Vestskoven ses tæt undervækst af unge træer i beplantningerne, nogle af dem op til 10-meters højde.

Levested

: Ret almindeligt plantet i de danske skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal København.ISBN 978-87-02-15299-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: