Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Hvidberg
    Foto: Martin Hvidberg

Atlas

: Grøn Douglasgran overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Udbredelse

: Grøn Douglasgran kaldes også for kyst-Douglasgran, og den er mere salt-tolerant end den almindelige Douglasgran. Den er oprindelig hjemmehørende i det Vestlige Nordamerika. I Danmark blev den indført i ca. 1850 som parktræ. De første plantninger i skoven skete i i Linå Vesterskov i 1869
Grøn Douglasgran - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Douglasgran baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Douglasgran - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Douglasgran - månedlig fordeling

Biologi

: De første proveniensforsøg med Douglasgran i Danmark startede i 1918, og fortsatte i perioden 1933- 71. De viste at Kyst-Douglasgranen havde bedre tilvækst end træer fra de mere kontinentale og sydlige dele af Douglas-granens udbredelsesområde

Bevaringstiltag

: Ingen, da man i dag anser Douglas-granen som en ikke hjemmehørende art
Litteratur brugt til denne beskrivelse
DET FORSTLIGE FORSØGSVÆSEN
I DANMARK 1983, Bind XXXVIII, Hæfte 4

De senest indberettede arter i Naturbasen: