Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Jesper Juel Pedersen
    Foto: Jesper Juel Pedersen
  • Fotograf: lars faber
    Foto: lars faber

Atlas

: Europæisk Lærk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et op til 40 meter højt træ med ret smal krone. Unge kviste har strågul bark.

Nålene er friskgrønne til mørkegrønne, ensfarvede og uden striber på undersiden.

Koglerne er indtil 5 cm. lange og ægformede.Kogleskællene er afrundede og med svagt indadbøjet rand.

Europæisk Lærk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Japansk Lærk er ofte lavere har bredere krone med kraftigere vandret udstående sidegrene unge grene er brunlige og nålene har blågrønne striber på undersiden.Kogleskællene har bølget, tibagebøjet rand.

Hybrid-Lærk L. x marschlinsii Coas er krydsningen mellem Europæisk og Japansk Lærk; den er intermediær. Hybrid-Lærke er almindeligt plantet og ligner habituelt mest Europæisk Lærk.

Udbredelse

: Europæisk Lærk er hjemmehørende i det centrale og sydlige Europa. I Danmark blev den indført i skovbruget af J. G. Langen i 1765 og er siden hyppigt dyrket som skov- og parktræ.
Europæisk Lærk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt. Løvspring ultimo april-primo maj.

Tidsmæssig fordeling

af Europæisk Lærk baseret på Naturbasens observationer:
Europæisk Lærk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Europæisk Lærk - månedlig fordeling

Biologi

: Europæisk Lærk er særbo med særskilte han- og hunblomster på samme plante, og har vindbestøvning. Lærkearterne er løvfældende nåletræer.

Levested

: Almindeligt plantet og selvsået i skove.

Trusler

: Europæisk Lærk er meget udsat for lærkekræft. Man er derfor næsten ophørt med at bruge Europæisk Lærk, men anvender i stedet hybrider mellem Europæisk- og Japansk Lærk
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal København.ISBN 978-87-02-15299-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Træer og Buske i Landskabet af Helge Vedel og Jette Dahl Møller, Politikens Håndbøger 2002

De senest indberettede arter i Naturbasen: