Sibirisk Ædelgran

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Sibirisk Ædelgran overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Udbredelse

: Denne art har den største udbredelse af nogen Abies, der strækker sig fra Archangelsk i det nordvestlige Rusland til Stanovoy-bjergene i Ruslands Fjernøsten; en øst-vest fordeling på over 4000 km. Det er også den nordligst voksende gran i verden.

Levested

: Plantet i mange skove.

Bevaringstiltag

: Indført til Danmark.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste ecos.au.dk...soeg-en-art...

Trees and Shrubs Online www.treesandshrubsonline.org...

De senest indberettede arter i Naturbasen: