Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Bjerg-Fyr overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et indtil 4 meter højt, ret busket nåletræ.

Barken er mørkegrå, nogle gange med et rødligt skær.

Knopperne er cylindriske og spidse og harpiksrige.

Nålene bliver 3-7.5 cm til grågrønne, er græsgrønne og næsten rette, uden citronagtig lugt.

Koglerne er indtil 7 cm. lange og spidse. Frøskællets spids er ret, og ikke hageformet.

De hindeagtige blade ved basis af kortskuddene er længere end 1 cm.

Bjerg-Fyr
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Philip Francis Thomsen

Forveksling

: Fransk Bjerg-Fyr (ssp. uncinata har skæve kogler og basale frøskæl med tilbagebøjet spids.

Alpin Bjergfyr ssp. xrotundata (hybrid mellem Almindelig og Fransk Bjerg-Fyr) har har lidt skæve kogler og frøskæl med lille tilbagebøjet spids.

Klit-Fyr (Contorta-Fyr) har rødbrune årsskud kogler og ægformede frøskæl med tilbageformet spids og lille tap midtpå.De hindeagtige blade ved spidsen af kortskuddene kortere end 1 cm. Nålene er gulliggrønne til mørkegrønne og ret tydeligt vredne, og har citronagtig lugt.

Udbredelse

: I hele landet, især ved kysterne.
Bjerg-Fyr - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Bjerg-Fyr baseret på Naturbasens observationer:
Bjerg-Fyr - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bjerg-Fyr - månedlig fordeling

Biologi

: Den er særbo med adskilte han- og hunblomster på samme plante og har vindbestøvning.

Frøplanter er hyppige, og den optræder som landskabsukrudt på i klitter og på heder.

Levested

: Ikke oprindeligt hjemmehørende.

Meget almindeligt plantet og selvsået ved og nær Vestkysten, ellers almindeligt plantet på magre-sandede arealer.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal København.ISBN 978-87-02-15299-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: