Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Atlas

: Strand-Hornskulpe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En toårig plante, der første år danner en roset af fjerlappede, blågrønne, noget kødfulde blade; herfra udgår næste år kraftige indtil 70 cm. høje, grenede stængler med gule blomster som sidder enkeltvis i bladhjørnerne.

Den har karakteristiske hornkrummede kapsler af indtil 30 centimeters længde..

Strand-Hornskulpe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henning Agesen

Forveksling

: I blomst eller med udviklede frugter i kombination med voksestedet kan den næppe forveksles med andre danske planter.

Når den kun optræder vegetativt, kan de blågrønne blade for den overfladiske iagttager måske lede tanken hen på spinkle planter af Strandkål.

Udbredelse

: Den er sjælden i Danmark. Indtil for et par årtier siden fandtes den kun ved kyster ved den vestlige del af Limfjorden, men siden har den spredt sig til et par steder langs Vestkysten samt flere steder i Sjællandsodde-området og enkelte steder mere ved sjællandske og østjyske kyster. - Den er utvivlsomt under udbredelse langs danske kyster.
Strand-Hornskulpe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Hornskulpe baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Hornskulpe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Hornskulpe - månedlig fordeling

Biologi

: En toårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Frøene kan bl.a. spredes ved at skulperne føres omkring med havvandet.

Etymologi:

Glaucium af græsk glaukos=blågrøn sigtende til plantens generelle farve.Flavum =latin for lysegul sigter til Blomsterfarven.

Hornskulpe sigter til frugternes udseende.

Levested

: Sandstrand og grusede og stenede strandvolde.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: