Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Finger-Lærkespore overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En lille, indtil 20 cm. høj plante med kugleformet, massiv rodknold og karakteristiske blomster af lærkespore-typen.

Stænglen er nederst omgivet af små, skedeformede lavblade og lidt højere oppe sidder et enkelt bredt og skedeformet lavblad, der støtter en sidegren.

Løvbladene er dobbelt 3-delte.

Blomsterne er rødviolette, små og kortstilkede med lige spore og sidder i en kort, nikkende klase med fingerdelte højblade (støtteblade i blomsterstanden)

Finger-Lærkespore
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tommy Larsen

Forveksling

: I slægten har også Langstilket Lærkespore fligede/fingrede støtteblade i blomsterstanden, men er en kraftigere plante med mere rigtblomstret blomsterstand og større blomster. Blomsterstilkene er 7-15 mm. lange, hvor de er 3-5 mm. hos Finger-Lærkespore.

Hulrodet Lærespore er en kraftigere plante med helrandede støtteblade i blomsterstanden.

Liden Lærkespore har helrandede støtteblade i blomsterstanden og et stængelomfattende lavblad i jordoverfladen.

Udbredelse

: Hist og her på Øerne og i Østjylland.
Finger-Lærkespore - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i marts-april, tidligere end bl.a. Hulrodet Lærkespore.

Tidsmæssig fordeling

af Finger-Lærkespore baseret på Naturbasens observationer:
Finger-Lærkespore - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Finger-Lærkespore - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og myrespredning af frøene, som indeholder olieholdige legemer, som efterstræbes af myrer.

Slægtsnavnet Cyrydalis af græsk korydallis og ligesom det danske slægtsnavn Lærkespore sigtende til blomstens form.

Det danske "Finger" sigter til støttebladenes form.

Planten, især dens knold, er giftig.

Pumila er latin for lav, dværgagtig.

Levested

: På frodig muldbund i skov og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde palnter 1956-57 ff. (intet ISBNnr),

De senest indberettede arter i Naturbasen: