Udpærret Pileurt

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Udpærret Pileurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: