Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande
  • Fotograf: Jan Opstrup
    Foto: Jan Opstrup
  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Kendetegn

: Taskekrabben har et bredt, ovalt, fladt skjold med afrundede takker på siderandene. Den er rød til rustbrun på oversiden og gulhvid på undersiden. Klosaksene er robuste med sorte spidser.

Skjoldet er normalt mellem 15 og 20 cm bredt men kan blive op til 30 cm.

Taskekrabbe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Thelle

Variation

: Skjoldet kan variere en smule fra rødligt til rustbrunt. De mindre taskekrabber kan have lilla nuancer på kløerne og benene.

Forveksling

: Taskekrabben er let at kende på sit aflange ovale skjold og er ikke nem at forveksle med de andre danske krabbearter. Til forskel fra strandkrabben er spidsen på kløerne tydeligt sorte hos taskekrabben.

Udbredelse

: Taskekrabben er udbredt fra det nordlige Norges kyster, rundt om De Britiske Øer, ned langs den europæiske atlanterhavskyst.

I de danske farvande findes taskekrabben i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og det nordlige Øresund.

Taskekrabbe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Om sommeren lever taskekrabben på 1-30 meters dybde og om vinteren på 30-50 meters dybde.

Taskekrabben kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Taskekrabbe baseret på Naturbasens observationer:
Taskekrabbe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Taskekrabbe - månedlig fordeling

Biologi

: Taskekrabben er nat-aktiv og lever af ådsler og forskellige bunddyr som børsteorme og muslinger. Når den er ca. 12 cm bred (5-6 år gammel), bliver den kønsmoden.

Ved formering går hannen rundt med hunnen, til hun skal skifte skal. Efter skalskifte er hunnen helt blød, og hannen kan herefter befrugte hendes æg. Hunnen får cirka 30 millioner æg, som hun holder under halen indtil klækning.

Levested

: Taskekrabben foretrækker stenrev eller klippebund. Den kan træffes ned til 300-400 meters dybde. Den kan vandre op til 100 km langs kysterne.

De mindre taskekrabber kan findes tæt på kysten under klipper og sten.

Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: