Lådden Fladbælg

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Lådden Fladbælg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: