Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: else dilbjerg
    Foto: else dilbjerg
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Kendetegn

: En mellemstor jordbi, hunner 10-11 mm, hanner 9-10. Kendes i felten på tydelige endebånd på tergit 1-4 og brunlig hårbørste. Hos hunnen er behåringen på hovedet og siderne af forkroppen lys, mens hårene på ryggen er mørke. Derved får hun en "fjerdragt", der kan lige agerhumle. Labrum er tydeligt totandet.
Tandet Jordbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Variation

: Arten varierer ikke meget.

Forveksling

: På flyvetidspunktet kan arten primært forveksles med mørk sommerjordbi, Andrena nigriceps, som dog er tæt brunhåret på forkroppen, og som generelt giver et langt mere behåret indtryk.

Udbredelse

: I Danmark er arten vidt udbredt i Midt- og Vestjylland, ligesom den er fundet enkelte steder på Fyn og Sjælland. Den er dog utvivlsomt meget overset, og eftersom det er en art, der kan feltbestemmes med stor sikkerhed, vil fund med fotodokumentation som oftest være tilstrækkeligt.
Tandet Jordbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tandet jordbi er en sent flyvende art, som først dukker op i begyndelsen af juli. Den ses til slutningen af august.

Tidsmæssig fordeling

af Tandet Jordbi baseret på Naturbasens observationer:
Tandet Jordbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tandet Jordbi - månedlig fordeling

Biologi

: Tandet jordbi er oligolektisk på gule kurvblomster, hvor engbrandbæger, rejnfan samt sildig/canadadisk gyldenris udgør de langt mest populære pollenkilder. Reder anlægges på åben, sandet jord. Som redeparasitter angives Nomada rufipes og den formentlig uddøde Nomada roberjeotiana.

Levested

: Arten findes på blomsterrige lokaliteter med en rigelig blomstring af gule kurvblomster. Den træffes gerne i haver, hvis pollenkilderne er til stede, ligesom den er almindelig på brakmarker med engbrandbæger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Falk, S & R Lewington: 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Publishing

Peeters et al. 2012: De Nederlandse Bijen. - se linket HER

Rasmussen, C., HT Schmidt & HB Madsen, 2016. Distribution, phenology and host plants of Danish bees, Hymenoptera, Apoidea. Zootaxa 4212, 1-100

De senest indberettede arter i Naturbasen: