Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael Arleth
    Foto: Michael Arleth
  • Fotograf: Michael Arleth
    Foto: Michael Arleth
  • Fotograf: Michael Arleth
    Foto: Michael Arleth

Kendetegn

: I snyltehvepsefamilien Ichneumonidae finder vi underfamilien Tryphoninae, som rummer smukke og ofte farverige snyltehvepse, der er kendt for at snylte på bladhvepselarver. Selvom der er afvigelser regnes blandt kendetegnene for Tryphoninae-hvepsene den behårede kant af overlæben (clypeus) og de to opløftede parallelle kanter på oversiden af første bagkropsled (T1). Ofte har hunnerne kun en lille læggebrod, hvis den overhovedet er synlig. Nogle slægter, som fx Phytodietus, har dog længere brod. Tryphoninae-hvepsene møder typisk kratluskeren, når han eller hun kigger på dyr på skærmplanteblomster. Her genkendes en Tryphoninae på den let buede kølleformede bagkrop. Langt de fleste arter i denne underfamilie kan dog ikke genkendes fra naturbilleder. Af de lidt pudsige arter i denne underfamilie kan nævnes slægterne Polyblastus, hvori hunnerne bærer en klynge af æg på bagkropsspidsen, Cosmoconus, som har et lille horn mellem antennerne, samt de flotte nataktive orange Netelia, som har sommerfuglelarver som værter.
Tryphoninae ubest.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Arleth

Forveksling

: Især hvepsene fra underfamilien Ctenopelmatinae kan forveksles med Tryphoninae og tidligere var begge familier samlet i Tryphoninae. Førstnævnte har dog ofte en del længere antenner, har ikke behåret overlæbe (clypeus) og mange af arterne er en del større.

Udbredelse

: De fleste arter er Holarktiske.
Tryphoninae ubest. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mange af arterne er på færde i sent forår, men der er stadig gang i dem i resten af den lune sæson.

Tidsmæssig fordeling

af Tryphoninae ubest. baseret på Naturbasens observationer:
Tryphoninae ubest. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tryphoninae ubest. - månedlig fordeling

Biologi

: De lægger deres æg på ydersiden af værtsbladhvepselarven, hvor snylteren lever af værten, mens sidstnævnte gennemgår resten af sit larvestadie.

De senest indberettede arter i Naturbasen: