Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Frugttræløvsnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-5,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene og følehornene er rødgule, sidstnævnte ofte med mørkere kølle. Hovedet og pronotum er sorte, mens dækvingerne normalt er rødbrune, sjældnere sorte.

Kroppen er blank og har lys opstående behåring. Lårenes tand er svag, ofte ikke synlig når dyret betragtes oppefra. Alle følehornenes svøbeled er længere end brede. Snuden er i det højeste ca. så lang som bred. Øjnene er noget hvælvede. Pronotum er lidt bredere end langt. Dækvingerne er over skuldrene meget bredere end pronotum og har tydelige punktstriber.

Frugttræløvsnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lene Willadsen

Forveksling

: En ret karakteristisk art, der som udgangspunkt ikke bør kunne forveksles med andre arter.

Nogle af Barypeithes-arterne er også blanke med opstående hår, men de har en væsentligt anderledes kropsform med blandt andet meget større pronotum. De bør derfor ikke kunne forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men i Sønderjylland er den ikke fundet efter 1960. Udbredt og almindelig, især i de østlige egne.
Frugttræløvsnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juni

Tidsmæssig fordeling

af Frugttræløvsnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Frugttræløvsnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Frugttræløvsnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polyfag og kan findes på en lang række løvtræer, men den foretrækker frugttræer. Larven lever af planterødder.

Levested

: Løvskove, parker og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: