Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen

Atlas

: Philonthus marginatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-10 mm. Benene er overvejende rødgule. Følehornene er sorte, i hvert fald undersiden af 1. led gulligt. Kroppen er sort, med brede rødgule sider på pronotum.

Hovedet er kort ovalt og smallere end pronotum. Pronotum er betydeligt tilsmalnet fremefter og har på hver side af midten 2 længderækker af 4 punkter. Dækvingerne har gullig behåring og er fint og tæt punkterede. Bagkroppen er fint og spredt punkteret.

Philonthus marginatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilia Dondes

Variation

: Dækvingernes søm og bagrand kan sjældent være smalt rødlige.

Forveksling

: Med pronotums rødgule sider kan den ikke forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Philonthus marginatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er aktiv i det meste af sommerhalvåret, mens den i vinterhalvåret primært findes overvintrende i mos eller i stormopskyl.

Tidsmæssig fordeling

af Philonthus marginatus baseret på Naturbasens observationer:
Philonthus marginatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Philonthus marginatus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten findes ofte i tilknytning til lort eller ådsler, men kan også findes ved svampe og rådnende planter. Det voksne dyr overvintrer, hvilket blandt andet kan foregå i mos.

Levested

: Især i løvskov, men kan også sagtens findes i åbne naturtyper som overdrev, strandenge mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1952: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 2. del.

naturespot.org.uk:

www.naturespot.org.uk...philonthus-marginatus

De senest indberettede arter i Naturbasen: