Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: René Mathiasen
    Foto: René Mathiasen

Atlas

: Brunlig Perlemorsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0

Kendetegn

: Vingefang: 33-44 mm. Man skal se på sømmånerne på undersiden af bagvingerne, som indad begrænses af skarpt v-formede sorte pletter.
Brunlig Perlemorsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Skeldahl

Forveksling

: Brunlig Perlemorsommerfugl kan forveksles med den sjældnere Rødlige Perlemorsommerfugl og andre små perlemorsommerfugle. Den rødlige er dog mere orangerød i grundfarven og man kan adskille den fra den brunlige på at selene har sammenhængende sømpletter. Rødlig Perlemorsommerfugl også har en markant aflang perlemorsplet midt på bagvingens underside. Brunlig Perlemorsommerfugl har flere små perlemorspletter.

Udbredelse

: Arten er i rivende tilbagegang. Før i tiden fandtes Brunlig Perlemorsommerfugl stort set over alt i landet, men arten er ved at forsvinde fra Fyn og Sjælland, hvor arten er forsvundet fra mange kendte lokaliteter. Arten er specielt gået meget tilbage de sidste 5-10 år hvor arten er forsvundet fra mange sjællandske lokaliteter på denne meget korte periode. Arten findes også stadig mange steder i Jylland og den findes også på Lolland, Falster, Møn og Bornholm.
Brunlig Perlemorsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Brunlig Perlemorsommerfugl flyver fra slutningen af maj til starten af september, Arten er almindeligst i juni pga. en talrig 1. generation og en fåtallig 2. generation med overlappende flyvetider.

Tidsmæssig fordeling

af Brunlig Perlemorsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Brunlig Perlemorsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brunlig Perlemorsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Meget blomstersøgende og hviler sig tit med udbredte vinger i vegatationen. Æggene lægges på eller nær violer, som larverne lever på. Larven æder meget hurtigt af violerne og ses sjældent da den skjuler sig mellem måltiderne. Larven overvintrer.

Levested

: Forekommer lokalt på enge, i moser og skovlysninger

De senest indberettede arter i Naturbasen: