Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Svend Erik Mikkelsen
    Foto: Svend Erik Mikkelsen
  • Fotograf: Hanne Farnæs
    Foto: Hanne Farnæs
  • Fotograf: Jan Fischer Rasmussen
    Foto: Jan Fischer Rasmussen

Svær at bestemme!

Mange forveksler Sortåret Hvidvinge med Hvidvingemåler: www.naturbasen.dk...hvidvingemaaler

Atlas

: Sortåret Hvidvinge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på 50-65 mm. Kroppen er helt sort, vingerne hvide med meget markante mørke årer. En god måde at adskille kønnene på, er at se på vingeårernes farve. Hannen har sorte årer, mens de på hunnen er brunlige.

L1-larven er gul med sort hoved (2 mm lang) - senere (tidl forår) brun med lysere børster, sort hoved i fælles spind.

Den sene larve (maj) er gulorange med sort dorsal- og højtliggende sidelinie, samt varierende farvepletter, lidt vildtert lys behåring og sort hoved. Små hvide pinacula. Undersiden har en speciel lysere blåliggrå nuance m sorte spirakler. Fuld længde: 32-36 mm.

Sortåret Hvidvinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pia Odgaard

Forveksling

: Sortåret Hvidvinge kan forveksles med kålsommerfuglene, man kan kendes på sin mangel af mørke pletter og plamager på både undersiden og oversiden af vingerne, og på de markante mørke vingeårer.

Samt til dels med Hvidvingemåler (Siona lineata), som også har en tynd sort randlinie, men den ligger længere inde på vingen, hvor Sortåret hvidvinges ligger nærmest helt i vingeranden.

Udbredelse

: Sortåret Hvidvinge optræder på en del passende lokaliteter i det meste af Jylland, men mangler dog i store dele af Sønderjylland, Vestjylland og Nordjylland. Efter i nogle årtier at have været meget sjælden, er den efterhånden blevet rimeligt almindelig i det meste af Jylland. Fra Øerne foreligger der ikke mange fund, men Sortåret Hvidvinge er trods dette fundet en del gange i (især) Nordøstsjælland, hvor indflyvere fra både Sverige og Jylland er blevet fundet på kystnære lokaliteter. Dette ligger dog mange år tilbage, og siden 1990erne er der stort set ikke gjort fund af arten på Øerne.
Sortåret Hvidvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Typisk starter den voksne sommerfugl flyvningen sidst i maj, og flyver så juli ud.

Larven, der lever i søskendeflokke, kan undertiden som fuldvoksne larver afløve store grene, eller endda hele buske.

Larven findes overvintrende på solrige steder, fra juni til maj. Som L1-larve under fælles spind på et blad. Den vokser ikke meget før overvintring, hvor der laves et kraftigere spind. Først i det tidlige forår tager væksten til, og de spredes til sidst ud på forgreninger på planten.

Forpupning foregår lavt, f.eks græsstrå mv. Det ser ud til, at de foretrækker en afstand på ca 5-7 m fra foderplanten.

Tidsmæssig fordeling

af Sortåret Hvidvinge baseret på Naturbasens observationer:
Sortåret Hvidvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortåret Hvidvinge - månedlig fordeling

Biologi

: Flugten hos Sortåret Hvidvinge er hurtig og svævende. På visse lokaliteter, kan der i enkeltår forekomme masseoptrædener, hvor de voksne sommerfugle kan opleves i hundredsvis. Typisk vil der på lokaliteterne være en del flere hanner end hunner, hvilket skaber konkurrence i forbindelse med pardannelsen (optakten til parringen). Undertiden kan det være svært at finde en nyklækket og pæn hun, da de ofte "angribes" af mængder af parringslystne hanner umiddelbart efter klækningen fra puppen. Under parringen klemmer hunnen vingerne helt tæt om hannen, hvorved en del af vingeskællene slides af.

Æggene lægges på forskellige arter af Tjørn og Røn.

Levested

: Sortåret Hvidvinge flyver på heder, overdrev, moser og andre åbne steder, f.eks ruderater i plantager, med selvsåede små Tjørn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

Colour identification guide to Caterpillars of the British isles (s. 10) - Jim Porter - Apollo books - 2010

Klaus Hermansen: Dagsommerfugle i Danmark, 2010.

De senest indberettede arter i Naturbasen: