Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Bjørn Grøn
  Foto: Bjørn Grøn
 • Fotograf: Erik Nielsen
  Foto: Erik Nielsen
 • Fotograf: Sylvia Rennison
  Foto: Sylvia Rennison

Kendetegn

: En relativt stor jordbi. Hunnerne er omkring 13-15 mm. Hanner noget mindre, cirka 10-13 mm. Hunnerne er umiskendelige med skinnende metallisk bagkrop med blåligt skær. Hunnerne har hvide/grå hår på de øverste bagkropsled og forkroppen. På forkroppen har hunnerne et tydeligt mørkt bånd midt mellem grå/hvide hår, dette er nok artens bedste kendetegn.

Hannerne er noget mindre og også mere anonyme. Det tofarvede bryst kan dog ofte også anes på hannerne. Både hanner og hunner har lyse hår i ansigtet.

Sorthvid Jordbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birgit Knudsen

Variation

: De sorte hår/bånd på forkroppen kan være mere eller mindre udbredte på hannerne.

Forveksling

: Hunner bør med det karakteristiske sorte og hvid/gråbåndede forkrop, ikke kunne forveksles med nogen anden dansk jordbi.

Hannerne kan minde om hannerne af Andrena vaga. A. vaga hanner er dog mere kompakte og har flere lyse hår på benene. A. vaga hanner har heller ikke tydelige sorte hår på toppen af forkroppen og er ofte mere krumbøjede. Hos A. vaga hanner er 3. antenneled også længere end halvdelen af 4. antenneled, mens det er ligeså langt eller kortere end halvdelen hos A. cineraria hanner.

Andrena nigrospina-hanner kan også ligne, men disse har sorte hår i ansigtet. A. nigrospina hanner har et rynket område på toppen af propodeum, hvilket hverken A. vaga eller A. cineraria har.

Udbredelse

: Kendt fra alle distrikter i Danmark.
Sorthvid Jordbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kun en generation årligt. Hunner ses fra start april til medio juli. Hanner fra start april til slut maj. Flyver lidt senere end Andrena vaga.

Arten kan i sjældne tilfælde ses i sensommeren: www.naturbasen.dk...sorthvid-jordbi

Tidsmæssig fordeling

af Sorthvid Jordbi baseret på Naturbasens observationer:
Sorthvid Jordbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sorthvid Jordbi - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polylektisk og anvender mange forskellige blomster som fødekilde. Blandt andet pil, skvalderkål, mælkebøtte og følfod. Ifølge Westrich 2018 er den fundet på 7 forskellige plantefamilier. Yngler i udgravede huller i jorden. Ofte i kolonier af varierende størrelse. Redehullerne lukkes ikke af under fourageringen, men lukkes til under regn og om natten. Parasiteres af hvepsebien Nomada lathburiana

Levested

: Findes i stort set alle blomsterrige habitater. Kan også findes i urbane miljøer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2010. Apidae 6. Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus (Vol. 26). CSCF & Schweizerische Entomologische Gesellschaft, Neuchtel, 316 pp.

Calabuig, I. & H. B. Madsen, 2009. Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 77: 83-113.

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: