Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Ole Ohm Lundager
    Foto: Ole Ohm Lundager

Atlas

: Charagmus griseus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,8-8 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppens overside er gråligt og brunligt skælklædt. På pronotum normalt med et bredt gråt længdebånd langs midten og på dækvingerne med et gråt længdebånd langs sømmen. Kroppens underside er hvidt skælklædt. Følehornene er sorte mens benene er grålige eller brunlige som følge af skælklædning.

Snuden er ret smal med en dyb midtfure. Dækvingerne mangler opstående behåring og er bagtil noget tilspidsede.

Charagmus griseus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Charagmus gressorius ligner rigtig meget, men hos denne art har pronotum en tydeligt markeret og smal længdestribe. Hos griseus er denne længdestribe væsentligt svagere afgrænset og bredere. Andrion regensteinense, som også lever på gyvel, adskilles led ved at have lang og opstående dækvingebehåring og i øvrigt anderledes kropsform og farvetegning.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men den er ikke helt almindelig.
Charagmus griseus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært om foråret og sommeren, men den kan også findes ud på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Charagmus griseus baseret på Naturbasens observationer:
Charagmus griseus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Charagmus griseus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet gyvel, lupin og rundbælg.

Levested

: Sandede lokaliteter, ofte nær skovbryn, men også heder, overdrev, vejskråninger og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: