Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Imago er overvejende brunlig. Pronotum er temmelig bredt og indsnævres gradvis fortil. Længde 6-7 mm. Nymfen er også brunlig.
Lille Randtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Rynket randtæge, som dog er mere grålig, har kraftigere ribber på dækvingerne, og hvis pronotum indsnævres brat fortil. Evt. også med den sjældne Rødknærandtæge, som dog har et meget smallere og mere langstrakt pronotum.

Udbredelse

: Den er ikke almindelig, men ret udbredt og fundet i de fleste landsdele, dog hidtil ikke på Bornholm.
Lille Randtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Randtæge baseret på Naturbasens observationer:
Lille Randtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Randtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever på eller under Kløver, Sneglebælg, Vikke og andre ærteblomster. Der er én årlig generation

Levested

: Den findes på lysåbne, varmeprægede og tørre biotoper, af og til i antal på ruderater og i råstofgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: