Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby
  • Fotograf: Joanna Egaña
    Foto: Joanna Egaña
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert

Kendetegn

: Imago er overvejende brunlig og delvis sort, med en lysegul til rødorange midterstribe, to lyse pletter på scutellum, samt lyse siderande på pronotum, som ikke er fremstående. Benene er meget kraftige og mørke, med en lys ring. Længde 12-15 mm. Nymfen er metallisk blågrøn med røde tegninger på bagkroppen.
Stregtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Harald Dühmert

Variation

: Farven, især på de lyse partier, varierer en del.

Forveksling

: Den kan næppe forveksles med andre danske bredtæger.

Udbredelse

: Den er meget sjælden og lokal, idet den kun er kendt fra ca. 10-12 lokaliteter her i landet, men flere af disse steder har faste bestande. Den synes desværre i varig tilbagegang og må betragtes som truet, også i vore nabolande, idet den antagelig stiller store krav til levestedet.
Stregtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Stregtæge baseret på Naturbasens observationer:
Stregtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stregtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den er rovlevende og udsuger larver og insekter, og færdes især på lavere vegetation. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes især i klitter, på heder og andre næringsfattige, lavt bevoksede områder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: