Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Kendetegn

: Imago er overvejende gråbrun, dog karminrød på dækvingerne. Pronotums siderande er sorte og noget fremstående. Antenner og fire ofte uklare striber forrest på pronotum er ligeledes sorte. Længde 11-13 mm.
Purpurbredtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Lillethorup

Variation

: Farven kan variere en del, især over i rødlige og violette toner.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Glat bredtæge, som dog har betydelig mere fremstående siderande på pronotum. Den kan også minde om Almindelig bærtæge, som dog ikke har fremstående siderande på pronotum og har anderledes farvede antenner.

Udbredelse

: Her i landet optræder den overvejende som en sjælden migrant fra sydøst, idet den er udbredt syd for Østersøen samt enkelte steder i Sverige. Muligvis har det mildere klima medført, at den efterhånden har etableret stabile populationer på Bornholm og andre steder i vore sydøstlige egne.
Purpurbredtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren, og træffes især i sensommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Purpurbredtæge baseret på Naturbasens observationer:
Purpurbredtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Purpurbredtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den suger saft på forskellige urter, især kurveblomster. Der er én årlig generation.

Levested

: Den er især fundet på varmeprægede overdrev og sydvendte havskrænter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: