Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Vognsen
    Foto: Kim Vognsen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Kendetegn

: Vingefang 26-34 mm. Begge vinger smukt smaragdgrønne med lys søm kantet indadtil med lysebrunt - er let genkendelig på de brune felter nær vingehjørnerne.
Måneplettet Måler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Larsen

Forveksling

: Overfladisk kan den formentlig forveksles med flere af de grønne målere. Se nedenfor.

Udbredelse

: Den er ikke fundet i Vestjylland og er yderst sjælden i Nordvestjylland. I resten af landet er den udbredt, men den optræder mest lokalt og enkeltvis.

Findes ellers i Europa mod nord til Midtengland og Midtsverige. Ikke i Norge og Finland.

Måneplettet Måler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Måneplettet Måler baseret på Naturbasens observationer:
Måneplettet Måler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Måneplettet Måler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er rødbrun. Den er kendt for at kamuflere sig ved at spinde et løst hus af knopskæl og bladrester o.l., så den er næsten umulig at få øje på. Den lever i øvrigt på eg i eftersommeren og vinteren frem til foråret.

Levested

: Findes i ege- og blandingsskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Top-Jensen og Fibiger. Danmarks Sommerfugle. Østermarie 2009.

Chinery m.fl., Vesteuropas insekter. Gads forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: