Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Bringsøe
    Foto: Henrik Bringsøe
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam

Kendetegn

: L: Ca. 15-17 cm. En anonym og gråbrun spurvefugl, der tidligere tilhørte drosselfuglene (Turdidae), men nyeste taksonomiske opdatering placerer Nattergal med Fluesnapperne (Muscicapidae). Den sky Nattergal høres i langt højere grad end den ses, men kan ses på sangpost, hvis observatøren udviser tålmodighed. Dragten karakteriseres ved brun overside med en rustrød overgump og hale. Den besidder store sorte øjne, et sortgult spidst og kort næb samt gråbrune kinder. Brystet er gråbrunt og varierende spættet, mens fødder og ben er brunlige.

Nattergalen er en fremragende sanger, der synger højlydt fra morgen til aften i yngleperioden. Hakkende tempo, der bl.a. blander både smækkende og klukkende passager i dens sang. En syngende nattergal kan høres på lang afstand. Kaldet skulle minde om en Hvidhalset Fluesnapper, der markant advarer med et ihp samt en hårdt err.

Nattergal
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elmer Pedersen

Forveksling

: Sydlig Nattergal. Hvor Nattergal er Nord- og Østeuropas substituerede udgave, er Sydlig Nattergal den ægte nattergal, der synger smukkere og har en plads hos folket og i litteraturen. Sydlig Nattergal ligner Nattergal, men adskiller sig ved at have rustrød farve længere op ad ryggen end Nattergal, samt tydeligere hvid/lys øjenring, ensfarvet gulbrunt bryst samt gulbrun undergump. Stemmen er dog det nemmeste træk, at skelne de to arter fra hinanden.

Udbredelse

: Nord- og Østeuropas Nattergal har sin vestlige yngleudbredelse i Danmark og sin østlige grænse i det vestlige Sibirien medens den nordlige grænse er i Sverige og Finland samt syd på til Øst- og Sydøsteuropa.
Nattergal - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nattergalen er en trækfugl, der yngler i Danmark. Nattergalen ankommer til Danmark fra primo maj til medio juni og forlader således landet igen i august-september. Den overvintrer syd for ækvator i Afrika.

Tidsmæssig fordeling

af Nattergal baseret på Naturbasens observationer:
Nattergal - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nattergal - månedlig fordeling

Biologi

: Nattergalen lever primært af insekter og andet småkravl, mens sensommerens diæt kan suppleres med bær. Den bygger rede i tæt krat.

Levested

: En almindelig ynglefugl i Danmark, der oftest træffes på øerne og øst for højderyggen i Jylland. Den foretrækker at yngle i buskads og krat og tæt løv- og blandskov typisk i forbindelse med vådområde som sø, å, mose eller lignende. Den kan også træffes i fugtige parker og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
BirdLife International. 2014. Luscinia luscinia. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T22709691A62580487. Brugt 7. november 2016. dx.doi.org...IUCN.UK.2014-2.RLTS.T22709691A62580487.en.

Gejl, L. 2013. Fugle felthåndbogen. Gyldendal 2. udgave.

Sangster, G., Alström, P., Forsmark, E., Olsson, U. 2010. Multi-locus phylogenetic analysis of Old World chats and flycathcers reveals extensive paraphyly at family, subfamily and genus level (Aves: Muscicapidae). Molecular Phylogenetics and Evolution. 57: 380-392.

Svensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, D. 2012. Fugle i felten. Lindhardt og Ringhof. 5. udgave

Dybbro, T. 2002. Danmarks store naturleksikon. Politikens forlag. 2. udgave.

De senest indberettede arter i Naturbasen: