Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Marie Oved
    Foto: Marie Oved

Atlas

: Stikkelsbær overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En lav indtil 1 meter høj busk med 3-5 lappede blade og blomster med rødligt bæger og hvidgule kronblade.

Frugterne er de velkendte stikkelsbær, som er grønne elle røde og kan være forsynet med børsteformede kirtelhår og i reglen er mere eller mindre dunede.

Der sidder ugrenede eller 2-3-delte barktorne ved grunden af bladene.

Stikkelsbær
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Forveksling

: Den kendes let fra andre buske i slægtenpå forekomsten af 2-3-delte barktorne.

Udbredelse

: Den anses ikke for at være oprindelig i den danske flora, men optræder ret almindeligt som forvildet på egnede voksesteder i det meste af landet.
Stikkelsbær - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Stikkelsbær baseret på Naturbasens observationer:
Stikkelsbær - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stikkelsbær - månedlig fordeling

Biologi

: En vedplante med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Ribes stammer fra et persisk navn på en art rabarber. Da araberne i middelalderen erobrede den pyrenæsiske halvø, overførte de navnet til de frisk-syrlige ribsfrugter hos Have-Ribs i slægten.

Uva-crispa er en oversættelse til latin af de gamle tyske navn Kräuselbere, "krusbær", der siges at hentyde til de lidt krusede blade. Stikkelsbær hentyder til de stikkende torne.

Levested

: Den vokser i krat, haver, hegn og bynære skove og gerne på noget næringsrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: