Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Mai Løbner  Andersen
    Foto: Mai Løbner Andersen

 Figur

Atlas

: Trekløft-Stenbræk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spæd højst 10 cm høj plante med 2-10 små hvide blomster og flere gange gaffeldelt stængel, hvor der sidder 0-1 blomst for enden af hver gren. Blomsterstanden får form af en løs svikkel eller kvast.

Hele planten skinnende grøn-gulgrøn eller stærkt rødligt anløben, og er mere eller mindre klæbrigt-kirtelhåret.

Bortset fra hos kummerformer er i alt fald nogle af nogle af bladene 3-delte.

Trekløft-Stenbræk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Variation

: Enkelte 5-delte blade forekommer. I alt fald nogle af de øvre blade er i reglen hele.

Forveksling

: Den ligner på ingen måde de andre danske arter i slægten.

Når man har fået øje på planten og bemærket de hvide blomster, de klæbrige kirtelhår og de 3-delte blade, er der ingen forvekslingsmuligheder i den danske flora.

Men set på afstand kan den ligne flere andre små enårige, f.eks. Vild Hør, Femhannet Hønsetarm, Markarve m.v. I Nord- og Midtjylland er planterne ofte rødlige, og bestande med den farve kan kendes på 10-20m s afstand.

Udbredelse

: Trekløft-Stenbræk kan findes på egnede voksesteder i hele landet, men er ikke almindelig. Den overses dog sikkert ofte p.g.a. sin lidenhed og voksestederne.
Trekløft-Stenbræk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer primo maj - primo juni, og visner snart væk efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Trekløft-Stenbræk baseret på Naturbasens observationer:
Trekløft-Stenbræk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Trekløft-Stenbræk - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig, vinterannuel plante, der spirer om efteråret og overvintrer med små bladrosetter, der ret hurtigt visner væk, når den blomsterbærende stængel udvikler sig. Efter blomstringen visner hele planten snart væk. Frøene spirer så om efteråret.

Dens blomster bestøves af pollensamlende insekter. Selvbestøvning forekommer sikkert hyppigt.

Etymologi:

Slægtsnavn: se Kornet Stenbræk.

Artsnavn: Tridactylites er "trefingret" og hentyder til de 3-delte blade. Tilsvarende med det danske navn.

Levested

: Den findes på åben, tør og ofte kalkrig bund: kalkbakker og gamle mure. - Et af de steder, hvor man hyppigst ser den, er jernbaneterræn, hvor den gror i gruset mellem sporene.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: