Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Erik Frøsig
    Foto: Erik Frøsig
  • Fotograf: Mikael Overgaard
    Foto: Mikael Overgaard

Atlas

: Klatrende Lærkespore overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En ret spinkel enårig plante, der bliver indtil ca. 70 cm lang.

Stænglen er stærkt forgrenet - og klatrende.

Bladene er dobbelt fjersnitdelte med ovale/eliptiske afsnit og ender med en forgrenet slyngtråd. Men antallet af bladafsnit er så lille, at det fjersnitdelte ikke springer i øjnene.

Blomsterne er ret små, gulhvide og sidder i korte klaser.

Frugten er en kapsel.

Klatrende Lærkespore
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Vikstrøm

Forveksling

: Klatrende Lærkespore er karakteristisk nok, og bør ikke kunne forveksles med andre vilde danske planter.

Udbredelse

: Planten er temmelig sjælden, hyppigst i Nordøstsjælland, på Fyn og på Djursland. - Hvor den forekommer findes den ofte i betydeligt antal.
Klatrende Lærkespore - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Klarende Lærkespore er sentblomstrende og kan ses i blomst ultimo juni-primo oktober.

Når planten ikke er i blomst kan den ret let kendes på de karakteristiske blade og den klatrende stængel.

Tidsmæssig fordeling

af Klatrende Lærkespore baseret på Naturbasens observationer:
Klatrende Lærkespore - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klatrende Lærkespore - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning af blomsterne og myrespredning af frøene.

Det latinske artsnavn "claviculata" betyder "klatrende ved hjælp af svingråde".

Levested

: Lidt fugtig, næringsfattig sandet bund, ofte i skovrydninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: