Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

Kendetegn

: Imago grundfarve er grønlig. En stor del af dækvinger, pronotum og scutellum er dog røde. Pronotums siderande er svagt fremstående. Længde 9-12 mm. Nymfen er grønlig med midtstillede røde pletter på bagkroppen.
Almindelig Løvtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: Især den røde farve kan variere noget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med den langt sjældnere Pileløvtæge, som dog i reglen er mere grønlig og har kraftigere sorte pletter på den yderste, gennemsigtige del af dækvingerne (membranen). Sikker bestemmelse kan dog kun foretages af hannerne, se under Pileløvtæge. Gedebladsløvtæge ligner også, men findes kun på Dunet gedeblad. Desuden evt. med slank enebærtæge, hvis pronotum dog er mere langstrakt og første antenneled meget kortere, idet det kun når en smule ud over hovedets forkant. Evt. med Stor løvtæge, som dog er betydeligt større og har tornagtgt fremstående siderande på pronotum.

Udbredelse

: Den udbredt og almindelig i de fleste egne. Ofte i stort antal, hvor den forekommer.
Almindelig Løvtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Løvtæge baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Løvtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Løvtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-oktober. Den lever især på Birk, sjældnere på Pil eller andre løvtræer. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne lokaliteter, hvor der vokser Birk eller Pil, ofte i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: