Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Bent Christiansen
    Foto: Bent Christiansen
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Atlas

: Avnbøg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Op til 20 m. højt løvfældende træ, med en tætgrenet og næsten buskagtig krone.

Stammen er knudret, med en jævn mørkegrå bark og lodrette hvide striber.

Bladknopperne er spredte, tiltrykte, smalle og ret spidse. Skællene viser grønt allerede fra efteråret. Bladene er ægformede, med dobbelt savtakket rand. Oversiden er stærkt foldet og mørkt grøn. Undersiden er lysegrøn med mange tydelige nerver i fjermønster. Bladene er placeret i to rækker langs grenene, således at skudsystemerne er affladede. Høstfarven er gul, senere grågul. Bladene bliver på træet til hen på vinteren.

Avnbøgen blomstrer lige efter løvspring i maj

Avnbøg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Klottrup

Forveksling

: Avnbøg kan forveksles med almindelig bøg, men avnbøg har en svagt kantet stamme og dobbelttakket bladrand, hvor bøg er helrandet. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

I bladløs tilstand kan ældre Avnbøg i reglen kendes på langsgående kamme på stammen.

Udbredelse

: Avnbøg er udbredt fra Vesteuropa til Iran.
Avnbøg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den bemærkes mest i perioden med blade på.

Tidsmæssig fordeling

af Avnbøg baseret på Naturbasens observationer:
Avnbøg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Avnbøg - månedlig fordeling

Biologi

: Han- og hunblomsterne sidder i hver sine rakler. Hunraklerne bliver senere til store bundter af tre-vingede frø. Frøene spirer villigt.

Rodnettet er opbygget af, en dybtgående pælerod, samt kraftige siderødder

Slægtsnavnet "Carpinus" er det gamle latinske navn for Avnbøg. Det videnskabelige artslavn "betulus" betyder "birkeagtig" (Betula=Birk), et ikke særligt rammende navn.

Gamle Avnbøg er ikke sjældent inficeret med Avnbøg-Sækdug, der danner heksekoste på samme måde som Hekse-Sækdug på Dun-Birk.

Avnbøg danner ektomykorrhiza, men har ikke særlig mange artsspecifikke mykorrhizapartenere, f.eks. Avnbøg-Mælkehat.

Levested

: Avnbøg er meget skygge- og vindtålende. Den stiller ikke store krav til jordbunden, men trives dog bedst på bedre jord. Træet tåler kraftig beskæring.

Den vokser i skovbryn, krat og hegn.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
da.wikipedia.org...Almindelig_AvnbC3B8g, samt "Den store nordiske Flora" ISBN 87-12-03446-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: