Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Jan Bach Pedersen
    Foto: Jan Bach Pedersen
  • Fotograf: Jan Bach Pedersen
    Foto: Jan Bach Pedersen

Atlas

: Småbladet Lind overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Småbladet Lind bliver et indtil 35 meter højt træ. I naturlig vækst er den næsten altid flerstammet.

Bladene bliver indtil 10 cm. lange; de er hjerteformede med lidt skæv basis, er tilspidsede og har savtakket rand.

Bladene er glatte, bortset fra rustbrune hårtotter i nervevinklerne på undersiden; oversiden er grøn/mørkegrøn, undersiden er tydeligt blågrøn. Bladstilken og de unge skud er glatte til svagt tiltrykt hårede.

Frugten er en nød med vingeanordninger (forblad delvis sammenvokset med blomsterstilken) til "helikoptorspredning", og er næsten uden lister.

Blomsterne sidder i 5-10 blomstrede kvaste og er vellugtende. De har 5 kronblade og mange støvdragere i 5 bundter. De har 5 hvidgule kronblade og 5 bægerblade og en fembladet støvvej med 1 griffel med 5 bladet støvfang. Blomsterne danner rigeligt med honning.

Træer, der vokser op på friland, og undtagelsesvis ikke opstammes og beskæres, får en meget karakteristisk ægformet krone med mange stammer og oftest uden tydelig hovedstamme.

De individer vi ofte ser har hovedstamme p.g.a. opstamning og beskæring.

Om vinteren er de mørkerøde knopper karakteristiske for slægten.

Småbladet Lind
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten Rasmussen

Variation

: Bladstilke og unge skud er undertiden svagt tiltrykt hårede, men ikke dunhårede.

Forveksling

: Småbladet Lind kan adskilles fra Storbladet Lind og Parklind i følgende nøgle:

1a. Blade 2-farvede: grøn overside og blågrøn underside; de er helt eller næsten glatte (kan være svagt tiltrykt hårede), bortset fra rustbrune hårduske i nervevinklerne på undersiden: Småbladet Lind.

1b. Blade grønne på begge sider, hvide hårduske i nervevinklerne på undersiden: til 2

2a. Blade ret tæt dunhårede på begge sider. Bladstilke og unge skud dunhårede: Storbladet Lind.

2b: Blade helt eller næsten glatte på begge sider, bortset fra de hvide hårduske i nervevinklerne på undersiden. Bladstilke og unge skud glatte til spredt hårede: Park-Lind.

Udbredelse

: Hist og her som vildtvoksende i skove på Øerne og i Sydøstjylland. I nyere tid ret almindeligt plantet i læhegn m.v. Sjælden eller fraværende i de øvrige dele af landet.
Småbladet Lind - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Småbladet Lind baseret på Naturbasens observationer:
Småbladet Lind - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Småbladet Lind - månedlig fordeling

Biologi

: Et træ med indsektbestøvning og stor honningproduktion i blomsterne. Frugterne spredes med vinden p.g.a. helikoptorvirkning af det til blomsterstilken tilvoksede forblad.

Lindearterne danner ektomykorrhiza med en del svampe, men vist ingen artsspecifikke. - F.eks. finder man ofte Netstokket Indigo-Rørhat under Lind. - På dødt lindeved kan man ret sjældent finde den slægtsspecifikke sæksporesvamp Lindeskive - Holwaya mucida www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse .

"Tilia" er det gamle latinske navn for Lind. Artsnavnet "cordata" betyder hjerteformet og hentyder til bladene.

"Lind" er et gammelt indoeuropæisk ord, der betyder "bøjelig", eller oprindeligt "bast", og sigter til, at inderbarken anvendtes og til dels stadig anvendes til bast og bastarbejder.

Levested

: Småbladet Lind plantes næppe i moderne skovbrug, men den står hist og her i skovene på De Sydlige Øer og i Sydøstjylland som levn fra tidligere mere alsidig skovdrift. Den sår sig ret villigt inden for et par 100 meter fra modertræet.

I oldtidens skove (egeblandskoven) har den været langt mere almindelig - og pollenanalyser antyder, at den mange steder har udgjort henved 50 pct. af urskovens træer.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: