Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Storbladet Lind overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Storbladet Lind ligner i vækstform og biologi meget Småbladet Lind. Den bliver indtil 30 meter høj og udvikler under beskæring og opstamning en endnu bredere krone end Småbladet Lind.

Bladene er væsentlig større end Småbladet Linds, indtil 15 cm., og betydeligt mere uregelmæssige, skævt hjerteformede.

Bladene er ensfarvede, grønne på begge sider, dunhårede på oversiden og korthårede på undersiden. På undersiden sidder hvide hårtotter i bladnervernes vinkler.

Til forskel fra Småbladet Lind og Park-Lind er frugterne tydeligt ribbede og i reglen med 5 tydelige lister.

Bladstilke og unge grene er ret tæt dunhårede.

Storbladet Lind
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marie-Louise Haagensen

Forveksling

: Storbladet Lind adskilles ret let fra Småbladet Lind på de ensfarvede blade, grønne på begge sider, som er tydeligt hårede.

Se også Småbladet Lind.

Den kan være svær at adskille fra Park-Lind, som er krydsningen mellem Stor- og Småbladet Lind; men Park-Linds blade, bladstilke og unge grene et glatte til langt mere spredt hårede end tilfældet er for Storbladet Lind. Park-Linds frugter er oftest sterile (?) og uden Storbladet Linds 5 tydelige lister.

Udbredelse

: Storbladet Lind er sandsynligvis oprindeligt vildtvoksende i skove på Lolland og regnes for at være varmetidsrelikt. Derudover er den ret almindeligt plantet i parker, haver og hegn. - I nyere tid plantes den med stigende hyppighed - og ser ud til at have næsten samme spredningspotentiale som småbladet Lind.

Den har også nogle få reliktagtige forekomster ved den svenske vestkyst ("Bohuslinden"), men er i øvrigt en sydlig art.

Storbladet Lind - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt. Den blomstrer i reglen et par uger før Småbladet Lind.

Tidsmæssig fordeling

af Storbladet Lind baseret på Naturbasens observationer:
Storbladet Lind - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Storbladet Lind - månedlig fordeling

Biologi

: Næsten samme biologi m.h.t. bestøvningsforhold og spredning som Småbladet Lind.

For betydningen af navnet, se Småbladet Lind. Artsnavnet "Platyphyllos" er af græsk oprindelse og betyder "bredbladet".

Levested

: I skove og plantninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: