Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karsten Schnack
    Foto: Karsten Schnack
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Jarl Sabroe
    Foto: Jarl Sabroe

Kendetegn

: Vingefang: 23-25 mm. Grundfarven på begge vingepar er gråsort, undertiden med en brunlig tone. Uden for mellemfeltet er der et hvidligt bånd delt op af en tynd grå linie. Forvingens mørke sømfelt er skarpt afgrænset mod dette hvidlige bånd. Frynserne er tavlede, brungrå og lyst grå.

Jages meget let op om dagen.

Almindelig Bladmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Freddy Ottosen

Forveksling

: Hvidbåndet bladmåler: mangler den tynde grå linie i det hvidlige bånd uden for mellemfeltet. Har desuden større vingefang.

Epirrhoe tartuensis: bagvingens formørkede rodfelt er reduceret til ribbestreger, og korte linier mødes nær randen. Har desuden større vingefang.

Udbredelse

: Meget almindelig over hele landet.

Udbredelse i øvrigt fra Sibirien til Rusland og det vestligste Europa og fra polarcirklen til Middelhavet.

Almindelig Bladmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: 1. generation fra ultimo maj til primo juli og 2. generation fra ultimo juli til primo september.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Bladmåler baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Bladmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Bladmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i juni-juli og igen fra august til oktober på snerre. Arten overvintrer som puppe.

Levested

: Træffes overalt i det åbne land skovkanter, grøfter, skrænter og lign.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: