Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Svavar Andreasen
    Foto: Svavar Andreasen

Kendetegn

: Vingefang 26-31 mm. Grundfarven blegt gulgrå til varmt brungul, men fin sort bestøvning. Linjerne brune, ydre mellemlinje og mellemskyggen tydelige, indre mellemline mere svagt tegnet. Ydre mellemlinie ret skarpt bøjet ved forvingekanten. Sort midtprik på både for- og bagvinge. En stor del af eksemplarerne har feltet mellem ydre mellemlinje og mellemskyggen farvet gråsort. Sømlinjen brun, udenfor denne sorte prikker på frynserne.
Vinkelstreget Løvmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Hallum

Variation

: Grundfarven varierer fra blegt gulgrå til varmt brungul. En stor del af eksemplarerne har feltet mellem ydre mellemlinje og mellemskyggen farvet gråsort.

Forveksling

: Idaea straminata og Idaea deversaria, fra hvilke de ubåndede eksemplarer af aversata kan kendes på det ret skarpe knæk på ydre mellemlinje ved forvingekanten. Desuden har aversata både sømlinje og -prikker, straminata kun sømlinje og deversaria kun sømprikker. Den båndede form af aversata kan derimod ikke forveksles med andre arter

Udbredelse

: Fra Japan og Sakhalin gennem Sibirien, Kaukasus-egnene, Rusland, Syrien og Lilleasien til Nordafrika og det vestlige Europa, mod nord til det nordlige Mellemskandinavien. I Nordeuropa kendes arten fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Øst- og Vesttyskland, Holland, Storbritannien og Irland.
Vinkelstreget Løvmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid. Fra medio juni til medio august.

Tidsmæssig fordeling

af Vinkelstreget Løvmåler baseret på Naturbasens observationer:
Vinkelstreget Løvmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vinkelstreget Løvmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra august overvintrende til maj på lave planter, blandt andet mælkebøtte (Taraxacum). Arten forpupper sig i et løst spind på eller i jorden.

Imago tages mest på lys, men den kan også jages op om dagen.

Levested

: Arten træffes på næsten alle biotyper bortset fra rene granskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Nordens Målere, Danmarks dyrelivbind 2. Fauna bøger & Apollo bøger

De senest indberettede arter i Naturbasen: