Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Guy Voets
    Foto: Guy Voets
  • Fotograf: Michael Juel Lolk
    Foto: Michael Juel Lolk

Atlas

: Gul Snerre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver ca. 50 cm. lang og har opret til mere eller mindre nedliggende vækst.

Jorstænglen er grenet og vandret krybende, hvorfor planten ofte er bestanddannende.

Bladene er smalt lancetformede eller næsten linieformet og sidder 6-12 i kreds og er brodspidsede.

Blomsterne er små, gule og sidder i en rigtblomstret top og er behageligt sødtduftende.

Gul Snerre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Forveksling

: Hvid Snerre i bred betydning har bredere småblade og hvide blomster.

Bleggul Snerre er krydsningen mellem Gul og Hvid Snerre. Den krydser ofte tilbage, og det kan undertiden være svært at afgrænse den fra forældrearterne.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Gul Snerre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Snerre baseret på Naturbasens observationer:
Gul Snerre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Snerre - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning.

Etymologi:

Slægtsnavnet Galium er dannet af græsk galion: mælk, og brugtes i oldtiden om Gul Snerre, der tillagdes den egenskab, at den kunne få mælken til at løbe sammen. Snerre brugtes oprindeligt mest om Burre-Snerre, hvis lange filtrede skud med krogbørster snærer sig sammen om den øvrige plantevækst. Verum betyder sand, ægte (i betydningen som mælkeløbeurt)

Levested

: Tørre, flerårige ikke for næringsrige græssamfund, skråninger o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: