Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Anne Jensen
    Foto: Anne Jensen
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen

Atlas

: Rækkepunkteret Guldbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-8,5 mm. En relativt stor og bred bladbille med blåligt metalskær. Pronotum er nærmest spejlblankt uden synlig punktering og har langs sideranden i hver side en dyb fure. Dækvingerne er blanke, omend ikke i samme grad som pronotum, og har temmelig regelmæssige punktrækker der bliver finere mod spidsen. Stribemellemrummene er meget fint punkteret, men vil med det blotte øje fremstå blanke.
Rækkepunkteret Guldbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anne Jensen

Variation

: Forekommer undertiden med mere grønligt eller messingagtigt metalskær.

Forveksling

: Slægten Chrysolina består af flere arter der kan have lignende farve og form. Et par af disse udelukkes ved at mangle de regelmæssige punktstriber på dækvingerne, dette gælder f.eks. Chrysolina haemoptera som ellers ligner en del i farve og form. En af de største forvekslingsmuligheder vil være Chrysolina geminata (Perikonbladbille) som også har punktstriber på dækvingerne og er blålig.

Den adskilles bl.a. ved at have en tydeligt mere mat overside. Desuden er pronotums fure langs sideranden begrænset til den bagerste del af pronotum, og er ikke lige så dyb som hos oricalcia. Yderligere er dækvingernes stribemellemrum fint, men tydeligt punkterede.

Desuden findes der et par sjældne arter med punktstriber, der ligesom geminata adskilles ved at have siderandfurer på pronotum der er begrænset til den bagerste del. De vil næppe kunne forveksles, men der kan læses mere om dem i artsbeskrivelsen for C. geminata.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. En almindelig art.
Rækkepunkteret Guldbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mest almindelig i maj-juli, men den kan findes året rundt eftersom den overvintrer som voksen.

Tidsmæssig fordeling

af Rækkepunkteret Guldbille baseret på Naturbasens observationer:
Rækkepunkteret Guldbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rækkepunkteret Guldbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever både som larve og voksen på arter af Skærmplantefamilien, især Vild kørvel. Larven sidder frit fremme på værtsplanten indtil forpupningen som finder sted i jorden. De voksne dyr kan også findes pollensøgende på skærmplanter. Overvintrer som voksen.

Levested

: Lokaliteter med Vild kørvel eller andre skærmplanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk - UK Beetle Recording: www.coleoptera.org.uk...chrysolina-oricalcia

species.nbnatlas.org - NBN atlas: species.nbnatlas.org...NHMSYS0020151698

De senest indberettede arter i Naturbasen: