Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lisa  Ammitzbøll
    Foto: Lisa Ammitzbøll
  • Fotograf: Mads Flinterup
    Foto: Mads Flinterup
  • Fotograf: Lars Bindholt
    Foto: Lars Bindholt

Atlas

: Rød-Kløver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er indtil 60 cm høj og har opstigende stængel, som ofte er grenet foroven. Småbladene indtil 5 cm lange, blødhårede og som regel med lys plet eller lysspættet på oversiden.

Fodfligene er brat, næsten brodformet tilspidsede.

Blomsterhovederne er ustilkede (der sidder støtteblade lige under blomsterhovederne), næsten kuglerunde, med oftest røde indtil 18 mm lange blomster.

Bægeret er tiltrykt håret med 10 strenge og lidt forlænget nedre tand.

Rød-Kløver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henry Nielsen

Variation

: Der er betydelig variation. Nogle opererer med en var. Sativum, der er svær at definere.

En sjælden gang kan blomsterfarven være hvid eller hvidlig.

Forveksling

: Mest lignende er:

Bugtet Kløver (Trifolium medium): nedliggende vækst med bugtet stængel, jævnt tilspidsede fodflige og mørkerøde blomster, som er stilkede (der er et stykke ned til de nærmeste blade på stænglen). Den har smallere og mere mørkegrønne blade end Rød-Kløver.

Alsike-Kløver (Trifolium hybridum ssp. hybridum) er opret med hvide til rosa blomster og glat bæger med 5 strenge.

Smuk Kløver (Trifolium hybridum ssp. elegans) som Alsike-Kløver, men mere grenet og med kun 5-6 mm lange blomster.

Hvid-Kløver (Trifolium repens). Hindeagtige Fodflige der ikke er brat tilspidsede, hvide blomster, nedliggende-krybende og med langstilkede blomsterhoveder.

Skov-Kløver (Trifolium alpestre). Ugrenet, stift opret vækst. 20-strenget bæger. Smalt lancetformede blade og trådformede fodflige. Sjælden, mest på gravhøje og kun på Sjælland.

Udbredelse

: Meget almindelig i hele Danmark.
Rød-Kløver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Rød-Kløver baseret på Naturbasens observationer:
Rød-Kløver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød-Kløver - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt uden udløbere. Med de for ærteblomstfamilien karakteristiske rodknolde med N-fikserende bakterier.

Levested

: Marker, græsvegetation. Dyrkes.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: