Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Olsen
    Foto: Poul Olsen
  • Fotograf: Per Hauge
    Foto: Per Hauge
  • Fotograf: Per Hauge
    Foto: Per Hauge

Atlas

: Opret Kobjælde overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er flerårig og silkehåret og med dybtgående pælerod, der opadtil deler sig i en grenet jordstængel.

Den har grundstillede 3 gange fjersnitdelte blade med næsten trådformede afsnit.

Kronen er stor og åbenmed violette blomster, der er oprette eller næsten oprette underblomstringen, og blosterbladene er dobbelt så lange som støvdragerne.

Opret Kobjælde
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Dalby

Forveksling

: Nikkende Kobjælde har nikkende blomster og blomsterblade, der kun er lidt længere end støvdragerne.

Opret og Nikkende Kobjælde kan være svære at adskille i vegetativ og i frugttilstand, da Nikkende Kobjældes frugtstand bliver ret opret efter blomstringen. Men Opret Kobjælde har ret tydeligt tyndere bladafsnit ved sammenligning; dette kan dog være svært at se i felten.

Man kan hurtigt adskille Nikkende og Opret Kobjælde på følgende måde:

Tryk let på stænglen forneden: hvis den er massiv og ikke giver efter, så Nikkende Kobjælde; hvis den er hul og giver efter, så Opret Kobjælde.

Udbredelse

: Den er temmelig sjælden i Nord- og Nordøstjylland, ellers sjælden eller fraværende og med få forekomster på Øerne.
Opret Kobjælde - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-maj

Tidsmæssig fordeling

af Opret Kobjælde baseret på Naturbasens observationer:
Opret Kobjælde - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Opret Kobjælde - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, der bestøves af nektarsøgende insekter, idet nogle at støvdragerne er omdannede til nektarproducerende organer (staminodie). Den har også vegetativ formering ved skud fra jordstænglen.

Den sattes tidligere i sin egen slægt Pulsatilla men er nu i Anemoneslægten og er som anemoner bitter og giftig på grund af indholdet af anemonol.

Etymologi:

Pulsatilla af latin pulsare=at slå sigtende de klokkeformede blomster, der bevæges frem og tilbage af vinden som en klokke, der hænger om halsen på en ko. Det danske kobjælde er tilsvarende forklaret.

Levested

: Tørre, græsklædte bakker og overdrev og hovedsagelig kystnært.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: