Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Knud  Knudsen
    Foto: Knud Knudsen
  • Fotograf: John Dinesen
    Foto: John Dinesen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

Atlas

: Otteradet Ulvefod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Otteradet Ulvefod er stedsegrøn som de fleste andre ulvefodsplanter. Den er indtil 30 cm. høj, men oftest lavere. Planten er tueformet eller kort krybende.

Skuddene er 10-15 mm. tykke, og bladene ligner overfladisk små grannåle. Bladene er udstående og mørkegrønne og sidder i 8-12 ret uregelmæssige rækker.

Sporehusene sidder ikke i aks, men enkeltvis i de øvre bladhjørner.

Sporehusene, der sidder i de øvre bladhjørner, er nærmest nyreformede og 1-1,4 mm. lange.

Undertiden danner planten 3-fligede ca. 4 mm. lange yngleknopper øverst på skuddet.

Otteradet Ulvefod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Peter Brøgger

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen!

Forveksling

: Planten er karakteristisk og bør ikke kunne forveksles med andre danske karplanter.

Almindelig Ulvefods blade har lys hårspids.

Femradet Ulvefod er langt krybende og med sporehusaks i spidsen af grenene.

Flad, Bjerg- og Cypresulvefod har blade, der ikke er nåleformede, men nærmest skælformede - samt distinkte sporehusaks; desuden har de langt krybende vækst.

Liden Ulvefod (Lycopodiella inundata) har nåleformede til skælformede blade, tæt til jorden krybende vækst og aks i korte lodrette skudspidser.

Der findes en anden underart: Qivitok-Ulvefod (Huperzia selago ssp. arctica) i Grønland og Nordskandinavien, som har kun 4-6 mm. lange tiltrykte blade og meget spædere vækst.

Udbredelse

: Den er temmelig sjælden i Vestjylland og på Bornholm, ellers sjælden til meget sjælden.

På et tidspunkt optrådte den i Fuglereservatet på Vestamager, sandsynligvis hidført med sporer fra Skåne. Den forsvandt dog ret hurtigt igen.

Otteradet Ulvefod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt da den er stedsegrøn.

Tidsmæssig fordeling

af Otteradet Ulvefod baseret på Naturbasens observationer:
Otteradet Ulvefod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Otteradet Ulvefod - månedlig fordeling

Biologi

: Med omtrent samme biologi som Almindelig Ulvefod og med det for karsporeplanterne karakteristiske generationsskifte: Se herom under beskrivelsen af Almindelig Ulvefod. Otteradet Ulvefod afviger dog ved at kunne have vegetativ formering med yngleknopper.

Levested

: Åben, næringsfattig, lidt fugtig og gerne sandet bund i skove, skovmoser og heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: