Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen

Atlas

: Liden Ulvefod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Spæd, tæt til jorden krybende vækst og med rodslående skud. Bladene er nåleformede. Sporehusaks dannes på få cm. høje, oprette sideskud. Det enkelte sporehus sidder på en bladagtigt dannelse, hvorfor sporehusakset ligner et almindeligt skud ret meget, bortset fra at det er opret.
Liden Ulvefod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karl Schlichter

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Liden Ulvefod er karakteristisk. Overfladisk kan den måske ligne Dværg-Ulvedfod, men denne har tandede næsten skælagtige blade og iøjnefaldende stor- og småsporer i separate sporehuse i akset.

Udbredelse

: Temmelig sjælden i Nord- og Vestjylland og på Bornholm, ellers sjælden-meget sjælden.
Liden Ulvefod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Danner sporer juli-september. Ikke vintergrøn.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Ulvefod baseret på Naturbasens observationer:
Liden Ulvefod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Ulvefod - månedlig fordeling

Biologi

: Med omtrent samme biologi som Almindelig Ulvefod og med det for karsporeplanterne karakteristiske generationsskifte: se herom under beskrivelsen af Almindelig Ulvefod.

Skuddene visner sent på sæsonen. Næste år gror planten videre fra knopper i de gamle skudspidser.

Levested

: Næringsfattig og kalkfattig åben, våd sand- eller tørvebund i heder og hedemoser, klitmoser m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: