Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: John Dinesen
    Foto: John Dinesen
  • Fotograf: Kirsten Bjergskov Grarup
    Foto: Kirsten Bjergskov Grarup
  • Fotograf: Kirsten Bjergskov Grarup
    Foto: Kirsten Bjergskov Grarup

Atlas

: Cypres-Ulvefod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Skuddene er meterlange og krybende og kan være delvis underjordiske. Med bundtformet til vifteformet stillede sideskud.

Skudspidserne er blågrønne og kantede, 1-2 mm. brede.

Bladene er skælformede og sidder i 4 rækker, kun ca. 2,5 mm. lange.

Grenvinkler 18-30 o.

Der er indtil 6 sporehusaks på opadrettede sideskud.

Cypres-Ulvefod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge Nagstrup

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Den kan forveksles med Flad Ulvefod og Bjerg-Ulvefod.

Flad Ulvefod har grenvinkler på 35- 60 o (ifølge Den Ny Nordiske Flora) og græsgrønne affladede skudspidser, som er 2-4 mm brede.

Den kan være svær at kende fra Bjerg-Ulvefod (uddød i Danmark, men tidligere på Anholt), men denne har mere kompakte, væsentligt kortere, blågrønne sideskud og meget kortere stilkede til næsten ustilkede sporehusaks.

Almindelig Ulvefod har hvide hårspidser på bladene.

Almindelig, Otteradet, Femradet og Liden Ulvefod har nåleformede blade.

Der kendes krydsninger med Flad Ulvefod (også fra Danmark), som er svære at bestemme bortset fra, at de er sterile. De er intermediære i karaktererne og skudspidserne er grønne-blågrønne.

Udbredelse

: Sjælden i Nord- og Vestjylland - ellers meget sjælden eller manglende. Den er dog kendt fra Gribskov.
Cypres-Ulvefod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Danner sporer juli-september. Stedsegrøn.

Tidsmæssig fordeling

af Cypres-Ulvefod baseret på Naturbasens observationer:
Cypres-Ulvefod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cypres-Ulvefod - månedlig fordeling

Biologi

: Med samme biologi som Almindelig Ulvefod og med det for karsporeplanterne karakteristiske generationsskifte: se herom under beskrivelsen af Almindelig Ulvefod.

Levested

: Mager lysåben tørve- eller sandbund i heder, hedemoser eller lysåbne skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: