Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karin  Freilev
    Foto: Karin Freilev
  • Fotograf: Morten Christensen
    Foto: Morten Christensen
  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden

Atlas

: Kileplet-Mosaikguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Kileplet-mosaikguldsmed har en kropslængde på ca. 62-66mm. Kroppen er gennemgående brun og vingerne klare, med en lille smule gult på bagvingen nær kroppen. Øjnene er klart grønne. Der er to tydelige lysegule bånd på siden af forkroppen. Øverst på oversiden af bagkroppen er kilepletten - en smal gul trekant. Derudover er kroppen jævnt brunt farvet.
Kileplet-Mosaikguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Dam

Forveksling

: Den dominerende brune grundfarve og de klare grønne øjne gør at Kileplet-mosaikguldsmed ikke bør kunne forveksles med andre.

Brun mosaikguldsmed er eneste danske guldsmed der minder om kilepletten idet de har samme grundfarve. Brun mosaikguldsmed har dog aldrig klare grønne øjne, har små lyse pletter på oversiden af bagkropsleddene, blå felter på siden af bagkropsledden og vinger med et gyldenbrunt skær.

Udbredelse

: Kileplet mosaikguldsmed er en overvejende østdansk art. Den har bredt sig de senere år og er nu vidt udbredt på Bornholm, Sjælland, Fyn og i Østjylland, og der er spredte fund af den i Vestjylland.
Kileplet-Mosaikguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kileplet mosaikguldsmed er på vingerne i en relativ kort periode fra slutningen af maj til starten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Kileplet-Mosaikguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Kileplet-Mosaikguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kileplet-Mosaikguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Kileplet-mosaikguldsmed ses oftere hvile i vegetationen end de øvrige mosaikguldsmede.

Levested

: Kileplet mosaikguldsmed ses i søer og vandhuller, ofte steder med relativ meget vegetation og kalkholdigt vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: