Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Dam
    Foto: Peter Dam
  • Fotograf: Jørgen Bentzen
    Foto: Jørgen Bentzen
  • Fotograf: klaus Kattenhøj
    Foto: klaus Kattenhøj

Kendetegn

: Vingefang: 22-27 mm. Hunnen er mindst. Grundfarven hos hannen gulligbrun, hos hunnen hvid. Begge køn med brede, brune tværbånd og småstreger på både for- og bagvinger. Udbredelsen af den brune tegning og mængden af brun bestøvning varierer meget. Krop mørk med lyse tværbånd.

En af hedens typiske sommerfugle. I modsætning til de fleste målere har Lyngmåleren (ligesom hannerne af Frostmåler og enkelte andre) ofte vingerne sammenklappet over ryggen som en dagsommerfugl.

Flyver livligt om dagen, men er mest aktiv hen under aften. (Kun få af vore ca. 300 målerarter er dagaktive. Foruden Lyngmåleren er det bl.a. Leopardmåler og Sort Måler.)

Lyngmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte Hummelshøj Jakobsen

Variation

: Stor farvevariation, se under kendetegn.

Forveksling

: Gråbåndet Bredpande (Erynnis tages) kan sikkert forveksles med Lyngmåler, desuden flere af barkmålerne.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet, men mest almindelig i Jylland. Den er lokal, men ofte meget talrig hvor den forekommer.

I øvrigt udbredt fra Kamchatka, Sakhalin og det nordlige Mongoliet gennem Sibirien og Centralasien, Lilleasien, Rusland og det vestlige Europa og fra Nordskandinavien til Middelhavet.

Lyngmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden ligger fra primo maj til primo eller medio august, sandsynligvis i to sammenhængende generationer.

Tidsmæssig fordeling

af Lyngmåler baseret på Naturbasens observationer:
Lyngmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lyngmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Æggene lægges på lyng og andre lave vækster.

Larven er 25 mm lang, brunlig eller gullig med lysere ryg, mørk rygstribe af prikker og en lysegul, bugtet sidestribe. Lever fra juli til september på Hedelyng, Klokkelyng, Revling og Krybende pil. Overvintringen sker som puppe i jorden.

Levested

: Lyngheder og hedemoser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesteuropas insekter, v/Chinery, Gads forlag 1998.

Nordens Målere, v/P.Skou (Danmarks Dyreliv, bind 2), København og Svendborg, 1984.

Danmarks insekter, v/P.F.Møller, Politiken 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: