Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Torben Andersen
    Foto: Torben Andersen

Kendetegn

: Lille kompakt fugl, ca. 30 cm lang, med en relativt lang hale og et lille afrundet hoved. Benene er lange og grønne, med meget lange tæer. Ingen svømmehud eller svømmelapper. Kroppen skifergrå, vinger og overside dog med et brunligt anstrøg. Næbbet med gul spids, men ellers rødt. Den røde farve forsætter op i et stort rødt pandeskjold. Øjnene røde. Den hvide skrå stribe på siden er karakteristisk. Det samme er de to hvide fejlter på undersiden af halen, som fuglen hele tiden vipper med. Nikker desuden hele tiden med hovedet, både når den svømmer og går.
Grønbenet Rørhøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Andersen

Variation

: Ungfuglene brunlige med brunt næb og hvid strube og hals. Har desuden den samme hvide skråstribe på siderne som de voksne fugle, og hvide felter under halen.

Dunungerne er sorte med røde og blå hoveder, men mangler den gule krave som ses hos blishøns.

Forveksling

: Kan undertiden forveksles med blishøns, men kan kendes på pandeskjoldets farve - det er hvidt hos blishøns, og på den hvide skrå stribe på siden, som blishøns mangler.

Udbredelse

: Rørhønen er almindelig i hele landet, men især i de østlige egne. Den var tidligere ret sjælden i Danmark, der ligger nær artens nordgrænse, men i dag er den faktisk mere almindelig end blishønen. Der hersker en del usikkerhed om bestandens størrelse, men man regner med, at der er mindst 2-3 gange så mange par rørhøns i landet som blishøns.
Grønbenet Rørhøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Man kan se grønbenede rørhøns hele året rundt i Danmark, men der er betydeligt færre om vinteren. Langt de fleste trækker mod syd og sydvest i Europa. De er gode flyvere, der for det meste trækker om natten.

Tidsmæssig fordeling

af Grønbenet Rørhøne baseret på Naturbasens observationer:
Grønbenet Rørhøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grønbenet Rørhøne - månedlig fordeling

Biologi

: Stilfærdig og ikke specielt selskabelig fugl, der ynder små stille vandhuller eller skjulte afkroge i større. I modsætning til blishønen lever den i overvejende grad af smådyr, og kan endda æde ådsler og plyndre andre fugles reder for æg. Den begynder at yngle allerede sidst i marts, og kan faktisk nå at få hele tre kuld på vingerne i løbet af en sæson. De ældste unger hjælper typisk med opfostringen af de yngste.

Levested

: Lever overvejende i meget små vandhuller og moser - fortrinsvis steder der er for små til blishøns. Den er ikke nær så aggressiv som blishønen, og har derfor svært ved at konkurrere med den. Går gerne på land for at finde føde. I naturen er den typisk ret sky, men i bynære parker og lignende steder har den vænnet sig til mennesker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Grell, Fuglenes Danmark, Gad 1998

Fuglene i Danmark, Gyldendal 2002

The Birds of the Western Palearctic, Oxford Univeristy Press

Handbook of the Birds of the World, Lynx

De senest indberettede arter i Naturbasen: