Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anton Markvard
    Foto: Anton Markvard
  • Fotograf: Anton Markvard
    Foto: Anton Markvard
  • Fotograf: Anton Markvard
    Foto: Anton Markvard

Kendetegn

: Plettet rørvagtel er en fugl man faktisk aldrig ser på grund af dens skjulte levevis. Derfor er det vigtigste kendetegn stemmen, der mest af alt lyder som en dryppende vandhane i de stille sommernætter: "huitt huitt huitt". Hvis man er så heldig at se fuglen, minder den om en vandrikse, brunlig og med sorte og hvide prikker, et orange næb og en gulhvid undergump.
Plettet Rørvagtel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anton Markvard

Forveksling

: Arten minder om vandrikse, men har modsat denne bl.a. et hvidplettet bryst og et markant kortere næb.

Udbredelse

: Arten findes spredt i det meste af Europa, men har sin kerneudbredelse i Rusland og landene omkring.
Plettet Rørvagtel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ankommer i april-maj og trækker væk igen i august-september. Enkelte fugle registreres i oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Plettet Rørvagtel baseret på Naturbasens observationer:
Plettet Rørvagtel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Plettet Rørvagtel - månedlig fordeling

Biologi

: Plettet rørvagtel lever af smådyr og plantemateriale.

Levested

: Plettet rørvagtel yngler i tæt-halvåben vegetation i ferskt sumpet terræn ved søer, moser og kærområder, eller i de såkaldte blå bånd, dvs. overgangszonen mellem eng og rørskov. Arten er i Danmark koncentreret i nogle få områder med de største forekomster i Vejlerne, Tøndermarsken og Ølene på Bornholm. Den samlede bestand er vanskelig at opgøre på grund af artens skjulte levevis.

Trusler

: Plettet rørvagtel var tidligere langt mere almindelig end nu, men afvanding har indskrænket de mulige ynglehabitater.

Bevaringstiltag

: Arten kan hjælpes ved genopretning af vådområder, moser og kær og ved at genoprette den naturlige hydrologi generelt i naturområder.

De senest indberettede arter i Naturbasen: