Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gert S Laursen
    Foto: Gert S Laursen
  • Fotograf: Hans Henrik Larsen
    Foto: Hans Henrik Larsen
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet

Kendetegn

: Lille, buttet fugl med korte afrundede vinger og en lille rødbrun hale, der ses, når fuglen skræmmes op foran en. Flyver med hurtige vingeslag i kort flugt. Fjerdragten er utrolig smuk med rødbrune farvetegninger. Orangebrunt ansigt og strube. Gråligt bryst med en sortbrun hesteskoformet bugplet.

Voksen fugl 28-32 cm lang.

Ved opflyvning kan man høre det skarpe "prri prri prri.." eller "rick-rick-rick" Begge køn synger også om natten, hvilket lyder knirkende, "kierr-ik"

Agerhøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Henrik Larsen

Forveksling

: Med sin buttede kropsform kan den adulte agerhøne ikke rigtig forveksles med andre fugle i det danske agerlandskab. Juvenile kan for uøvede forveksles med en vagtel, men kendes på, at vagtlen har meget lange vinger i forhold til andre hønsefugle, modsat agerhønen.

Udbredelse

: Agerhønens naturlige udbredelsesområde strækker sig fra Østeuropa gennem Rusland langt ind i Sibirien på de øde steppeområder. I takt med skovrydningerne i store dele af Vest- og Sydeuropa har agerhønen også bredt sig hertil. Da fuglen har en stor jagtlig betydning, er den blevet udsat mange steder. Dette er også sket i Danmark. Den formodes at være udsat på Sjælland samt fjerntliggende øer som Læsø, Samsø og Bornholm. I dag finder man agerhøns spredt rundt over det meste af landet.
Agerhøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Agerhøne baseret på Naturbasens observationer:
Agerhøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Agerhøne - månedlig fordeling

Biologi

: Agerhønen er en særdeles produktiv fugl, med ægkuld der i gennemsnit ligger omkring de 16 æg. Der er dog oftest stor dødelighed blandt kyllingerne. Undersøgelser tyder på, at det skyldes sprøjtemidler, da det fjerner en stor del af fødegrundlaget for de små kyllinger.

Æglægningen begynder i slutningen af april og kulminerer i starten af maj. De vælger oftest at placere reden skjult, i markskel, vejkanter eller lignende steder. Det er kun hunnen, der står for udrugningen af æggene, dog er hannen altid i nærheden og deltager også i pasningen, når æggene først er klækket.

De voksne fugle lever udelukkende af planteføde, mens de små kyllinger lever de første par uger på insekter med masser af proteiner i. Den moderne landbrugsdrift har dog medført, at meget af det ukrudt, som agerhønsene lever af er forsvundet. Derfor er de i dag langt hen af vejen tvunget til at spise korn.

Levested

: Agerhønen er en oprindelig steppefugl. I Danmark ynder den at holde til i det åbne kulturlandskab med hegn og beskyttende bevoksning. Det er en standfugl, der holder sig oftest til jorden i tætte flokke.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
L. Svensson, Fugle i felten. 1999

H. Meltofte & J. Fjeldså, Fuglene i Danmark. 2002

De senest indberettede arter i Naturbasen: