Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken

Kendetegn

: Urfuglen er en fugl, der omtrent er på størrelse med en fasan. Hannen (urkokken) er ca. 53 cm lang og har en blålig-sort fjerdragt og en rød kam over hvert øje. Kokken har endvidere en lyreformet hale og en hvid undergump.

Hunnen er ca. 41 cm lang og er altså noget mindre end hannen. Den er gråbrun og spraglet i farven og har ligeledes hvide vingebånd.

Urfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Christian Schou

Forveksling

: I Danmark kunne den nu uddøde urfugl hun forveksles med en let buttet fasan hun, men denne har en lang hale i forhold til urfuglens korte hale.

Udbredelse

: Urfuglen findes ikke længere i Danmark, men er udbredt i England, Skotland, Mellemeuropa, Skandinavien og Rusland.
Urfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Urfugl er en standfugl, der kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Urfugl baseret på Naturbasens observationer:
Urfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Urfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Urfuglen har et spektakulært parringsspil der foregår på spillepladser tidligt om morgenen. Urkokkene danser i flokke med udspilede haler og udstrakte halse, mens de frembringer høje kurrende lyde. Hønerne tiltrækkes af dansen og parrer sig med kokkene.

Levested

: Urfuglen uddøde i Danmark i 1990erne, men levede indtil da på de vestjyske udstrakte lyngheder og moser.

Trusler

: Opdyrkning, afvanding, fragmentering af lyngheden og hedemoserne. Manglende hedepleje i form af græsning, selvsåede træer.

Bevaringstiltag

: Hvis urfuglen kan genindvandre eller reintroduceres kræver det at levestederne genoprettes. Det vil sige, at der skal skabes større og mere sammenhængende hedearealer med hedemoser uden afvanding og med en optimal hedepleje. Dette vil også tilgodese andre truede fugle som tinksmed og hjejle.

De senest indberettede arter i Naturbasen: