Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Dubbeld Samplonius
    Foto: Dubbeld Samplonius

Kendetegn

: Længde: op til 28 mm. Dette er ubetinget chefen blandt rovfluer. Med en orangebrun grundfarve, knaldgul bagkrop og halvvejs uigennemsigtige, brunlige vinger er den ganske umiskendelig. Arten kan høres på lang afstand, og er man på en mark med kogødning, er det en god idé at holde øje med dyr, der lyder som en helikopter.
Stor Gødningsrovflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Artens synes ikke at variere stort.

Forveksling

: Stor gødningsrovflue er umulig at tage fejl af.

Udbredelse

: Selv om den anses for sjælden - og i øvrigt er i tilbagegang mange steder i Nordeuropa - er den dog formentlig noget overset og kan utvivlsomt findes på de fleste gode græsningslokaliteter overalt i landet.
Stor Gødningsrovflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stor gødningsrovflue er et rigtigt sensommerdyr, der normalt først ses fra midten af juli. Den kan holde ud til ind i september.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Gødningsrovflue baseret på Naturbasens observationer:
Stor Gødningsrovflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Gødningsrovflue - månedlig fordeling

Biologi

: Stor gødningsrovflue lever smukt op til sit navn, idet dens larver er intimt knyttet til gødning, især kokasser. Æggene lægges i kanten af ofte tørre kokasser, hvorefter larven formentlig arbejder sig ned i jorden og lever af mider, springhaler og deslige, inden den i de større stadier kaster sig over møgbille- og eventuelt skarnbasselarver. Den voksne flue kommer frem i juni og jager bytte i åbent land. Den tager gerne "storvildt" og kan sagtens ses med græshopper i gabet.

Levested

: Arten er intimt knyttet til græsningsarealer, helst med en lang græsningskontinuitet og en rig flora. Derved sikres der rigeligt med føde til såvel larver som voksne. Den synes at foretrække områder med en vis opvækst af buske og småtræer, hvor der er læ og udkigsmuligheder
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Stubbs, A.E. & Drake, M. (2001): British Soldierflies and their allies. An illustrated guide to their identification and Ecology, covering all flies (Diptera) in the families Acroceridae, Asilidae, Athericidae, Bombyliidae, Rhagionidae, Scenopinidae, Stratiomyidae, Tabanidae, Therevodae, Xylomyidae and Xylophagidae. - 512 pp. British Entomological and Natural History Society.

De senest indberettede arter i Naturbasen: